De notaris is de deskundige bij het begeleiden van transacties betreffende onroerend goed. Bij dit soort transacties maakt de notaris voor u de akte op en verzorgt onder meer de inschrijving van de akte(n) bij het Kadaster. Daarnaast regelt en coördineert de notaris ook het geldverkeer tussen de betrokkenen en de banken.

Notariskantoor Welkers & Wardenaar begeleidt u onder meer bij de volgende transacties:

Bestaande bouw

Bij het kopen en op naam verkrijgen van een woning komt veel kijken. Ons kantoor neemt u hierbij veel zorg uit handen.

Wij geven heldere informatie over de stappen die er moeten worden gezet en geven vooraf duidelijk aan op welke kosten u kunt rekenen. Indien u een makelaar hebt ingeschakeld en/of een hypotheekadviseur stemmen wij de voortgang van uw dossier ook zoveel mogelijk met hen af. U ontvangt tijdig ontwerpakten met de bijbehorende notarisafrekening.

Indien u dit wenst adviseren wij u tevens over de vraag of het opmaken van een testament of een samenlevingscontract verstandig is.

Nieuwbouw

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning is de papierwinkel nog groter dan bij het kopen van een bestaande woning. Zo zal vooraf vaak niet bekend zijn wanneer de bouw start en wanneer u de kavel op uw naam kunt afnemen. De notarisafrekening ziet er heel anders uit dan bij een bestaande woning en de bank houdt vaak een bouwdepot aan waaruit de nog niet vervallen bouwtermijnen betaald gaan worden.

Uitgebreide ervaring met projecten komen van pas bij de advisering van uw project!

Appartementsrecht

Een appartementsrecht is het recht om een gedeelte van een gebouw zelfstandig te gebruiken. Denk hierbij aan een woonappartement, bedrijfsruimte of parkeerplaats.

Alle appartementseigenaren zijn samen eigenaar van het geheel. Samen vormen zij de verplichte Vereniging van Eigenaars. Tenzij anders vermeld in de akte van splitsing, mag iedere appartementseigenaar van de “gemeenschappelijke” gedeelten gebruikmaken.

Het is van belang dat wanneer u een appartementsrecht aankoopt, u inzage krijgt in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement.

Notariskantoor Welkers en Wardenaar begeleidt graag de levering van uw appartement, maar staat u ook bij als u de regelgeving van uw gebouw wilt vastleggen of wijzigen. Dit noemen we ook wel splitsen of het wijzigen hiervan.

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op