Veel belangrijke momenten in ons leven hebben behalve emotionele waarde ook vaak juridische en financiële gevolgen. Hierbij treedt de notaris op als een onpartijdige en onafhankelijke adviseur.

Notariskantoor Welkers & Wardenaar is u van dienst bij onder meer de volgende zaken:

Samenwonen

Genieten van elkaar en samen de route uitstippelen.
Voor u echter verder droomt is het van belang na te denken over:

 • Wat gebeurt er met uw huis als u beiden of als één van u beiden overlijdt?
 • Wie heeft er recht op de erfenis van u en uw partner?
 • Welke gevolgen heeft dit voor de belasting?
 • Wat gebeurt er met uw bezittingen als u uit elkaar gaat?

Er kan veel geregeld worden. Notariskantoor Welkers & Wardenaar informeert u graag over de mogelijkheden en adviseert u wat het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Trouwen

Trouwen en een bruiloft, het zal niet de laatste keer zijn dat ze in één zin staan. Bij het trouwen komt het een en ander kijken.

Kiest u voor:

 • Een groot feest?
 • Het gemeentehuis of komt de ambtenaar op een voor u speciale locatie?
 • Eigen vervoer of een koets?
 • Trouwen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden?

Notariskantoor Welkers & Wardenaar informeert u graag op notarieel gebied over deze verandering in uw situatie. Daarnaast geven wij u advies over het eventueel vastleggen van huwelijkse voorwaarden en het opmaken van een testament.

Geregistreerd partnerschap

Een huwelijk is niet de enige keuze: een geregistreerd partnerschap is ook mogelijk.

Bijna alle wettelijke regels die voor een huwelijk gelden, gelden ook voor het geregistreerd partnerschap, bijvoorbeeld: de regels over de wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen. Verschil zit er wel, denk hierbij aan de erkenning in andere landen of dat de ontbinding hiervan eenvoudiger is als er geen gezamenlijke minderjarige kinderen zijn.

Huwelijkse voorwaarden voor geregistreerde partners worden partnerschapsvoorwaarden genoemd.

Geregistreerd partnerschap kennen we in vele landen, maar typisch Nederlands is dat dit ontzettend veel op een huwelijk lijkt. In veel andere landen wijkt het geregistreerd partnerschap (als dat land al een dergelijke regeling kent) vaak veel meer af van een huwelijk. Er is dus als je strikt naar de regels kijkt niet heel veel reden om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, zodat het vooral wordt gekozen door stellen die gevoelsmatig niet de voorkeur geven aan een huwelijk.

Notariskantoor Welkers & Wardenaar brengen u graag op de hoogte van de ins en outs.

Testament

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan een testament laten opmaken. Vele redenen kunnen hierbij een rol spelen. Kom voor uw testament dus langs op ons kantoor.

De notaris legt de uiterste wil vast in een notariële akte, het testament. Het belangrijkste is om uw wensen vast te leggen, daarnaast adviseert hij daarbij over belastingen en de mogelijke bepalingen in uw specifieke situatie. Heeft u bijvoorbeeld minderjarige kinderen? Denk dan aan voogdij en bewind. Behoort tot uw vermogen een onderneming en opvolgers, dan komen in ieder geval de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten aan bod.

Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping moet weer via een notaris geregeld worden. Het vernietigen van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht, het testament blijft dan gewoon geldig.

Notariskantoor Welkers & Wardenaar is u hierbij graag van dienst.

Scheiden

Een echtscheiding, beëindigiging van een geregistreerd partnerschap of een beëindiging van een samenlevingscontract gaan vaak gepaard met emotie. Niet altijd het moment om aan de praktische kanten toe te komen, toch zullen er zaken geregeld moeten worden.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Hoe verdelen we het huis?
 • Hoe gaat het met de onderneming?
 • Wat moet er gebeuren met het pensioen?
 • Wat staat er in mijn testament?

Allemaal beslissingen die genomen moeten worden. Notariskantoor Welkers & Wardenaar adviseert en begeleidt u graag om alles in goed overleg af te handelen.

Schenken

Heeft u er wel eens bij stil gestaan wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden? Er zijn talloze mogelijkheden om voor dit moment voorzieningen te treffen.

Notariskantoor Welkers & Wardenaar geeft u advies over schenken aan familie of aan een goed doel.

U kunt denken aan het volgende:

 • Hoe draagt u uw vermogen over zonder dat er te veel belasting moet worden betaald?
 • Wat zijn de gevolgen voor de inkomstenbelasting?
 • Hoe wordt voorkomen dat een schenking bij de partners terecht komt?
 • Hoe voorkom ik dat ik door het schenken zelf ooit financieel in de knel kom?

Zoekt u een goede bestemming voor uw vermogen? Denk dan ook eens aan goede doelen, de wetenschap of een specifiek project bij u in de regio. Door slim te schenken kan dit naast de voordelen in de schenk- en erfbelasting ook inkomstenbelastingvoordelen opleveren.

Overlijden

Bij het overlijden van uw naasten komt veel kijken.

Uiteraard is er het verzorgen van de uitvaart, maar vaak voordat de emotionele kant een plaatsje heeft kunnen krijgen, komen er ook nog vele financiële, juridische en praktische zaken op nabestaanden af.
Dan is het van belang om tijdig de juiste inlichtingen in te winnen over de eventuele gevolgen van de inzet en hulp van nabestaanden na het overlijden. Met name omdat voor nabestaanden vaak onduidelijk is wat er geregeld is en wat er nog geregeld moet worden. Door de juiste stappen op het goede moment te zetten voorkomt u latere verrassingen.

Hierbij moet u denken aan:

 • (beneficiair)aanvaarden of verwerpen van de erfenis;
 • het opstellen van een verklaring van erfrecht;
 • verdelen van de nalatenschap;
 • de gevolgen voor de (erf)belasting, waaronder ook het doen van aangifte.

Notariskantoor Welkers & Wardenaar neemt u deze zorg graag uit handen.

Levenstestament / Algemene volmacht

Stel uw geestelijke en/of lichamelijke toestand gaat (nu of in de toekomst) onverhoopt achteruit. U wordt belemmerd in het behartigen van uw eigen belangen. Of misschien bent u daar op termijn in het geheel niet meer toe in staat. Denk dan niet alleen aan dagelijkse financiële zaken maar ook aan schenken, verkoop woning, alsmede verzorging en verpleging.

Er kan dan aan de rechter om een beschermingsmaatregel worden gevraagd, waardoor een door de rechter aangewezen persoon voor u beslissingen gaat nemen en u vertegenwoordigt. Aan deze maatregelen kleven bezwaren, die niet gelden voor een notariële volmacht. De voordelen van een volmacht en de verschillen met een beschermingsmaatregel op een rijtje.

 • U bepaalt zelf door wie u zich laat vertegenwoordigen. U wijst dus iemand aan in wie u vertrouwen heeft. Dat is anders bij een beschermingsmaatregel: als u geestelijk niet meer of beperkt in staat bent om mee te denken over uw vertegenwoordiging, heeft u daarin geen zeggenschap.
 • U bepaalt zelf op welke handelingen de volmacht betrekking heeft. Bijvoorbeeld alleen financiële zaken of ook medische zaken. Bij een beschermingsmaatregel wijst de wet de gebieden aan waarop u wordt vertegenwoordigd en geeft de rechter er verder invulling aan.
 • U blijft zelf bevoegd om te handelen, naast de gemachtigde. Door een beschermingsmaatregel kunt u niet meer zelfstandig handelen.
 • U bepaalt zelf of de volmacht direct ingaat of pas als er zich een toekomstige gebeurtenis plaatsvindt (bijvoorbeeld pas in het geval u wilsonbekwaam bent).
 • Uw gemachtigde hoeft geen verantwoording af te leggen aan de rechter. Bij de beschermingsmaatregelen moet de vertegenwoordiger jaarlijks zijn beheer verantwoorden aan de rechter.
 • De volmacht is eenvoudig te regelen bij de notaris. Een beschermingsmaatregel moet worden verzocht bij de rechter.

Een levenstestament omschrijft uw wensen voor het geval u nog leeft, maar u dit zelf niet meer kan uiten.

Het levenstestament is vooral een volmacht (en een verzoek of soms zelfs een opdracht) aan door u aangewezen personen. Natuurlijk staat en valt het levenstestament met het vertrouwen in de aangewezen personen. Het is dus van belang om zorgvuldig de juiste mensen uit te kiezen.

Als u de regie zelf in handen wilt houden, dan licht notariskantoor Welkers & Wardenaar u graag verder in over de notariële (algemene) volmacht of het levenstestament.

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op