De notaris kan u zakelijk op veel vlakken begeleiden. De notaris is uw partner voor degelijk juridisch advies bij veel voorkomende procedures, maar natuurlijk ook bij meer specifieke zaken.

Notariskantoor Welkers & Wardenaar begeleidt u onder meer bij:

Starten onderneming

Het starten van een succesvol bedrijf begint met een goed idee!

Daarnaast zijn er veel andere zaken waaraan gedacht kan worden, zoals kiezen voor een professioneel bedrijfspand of eerst vanuit huis werken, geld lenen bij de bank of financieren vanuit eigen middelen.

Natuurlijk is het minstens zo belangrijk om u goed te laten informeren over welke rechtsvorm het beste past bij uw bedrijf, Notariskantoor Welkers & Wardenaar geeft u graag de juiste informatie en het bijbehorend advies, zodat u succesvol van start kan gaan.

Samenwerking en Uitbreiding

Samenwerken is iets wat we van jongs af aan al leren. Ook wanneer u een eigen onderneming heeft kan het om verschillende redenen belangrijk zijn om te gaan samenwerken:

 • Is het tijd geworden uw bedrijf verder uit te breiden?
 • Heeft u kinderen die in de toekomst het bedrijf willen voortzetten?
 • Wilt u gaan samenwerken met één van uw leveranciers?
 • Gaat u samen met uw concurrent?
 • Wilt u het bedrijf van uw collega overnemen?

Bij een overname, samenwerkingsverband of uitbreiding komt heel wat kijken. Naast een goed gevoel en een neus voor succesvol ondernemen is het uiterst belangrijk de zakelijke kant van deze stap goed en gedegen vast te leggen.

Bedrijfsopvolging en overdracht onderneming

Het overdragen van uw bedrijf doet u niet dagelijks, bovendien gaat het vaak gepaard met een grote verandering in uw leven.

Eindelijk heeft u meer tijd voor reizen, uw kleinkinderen en hobby’s. Om optimaal te kunnen genieten van uw vrije tijd is het belangrijk de overdracht van uw onderneming goed af te handelen. Ook als het om een overdracht aan uw kinderen of een ander familielid gaat.

Hierbij moet u niet alleen denken aan het maken een akte die de overdracht formaliseert, maar ook in samenwerking met uw accountant en andere adviseurs aan het meedenken over de juiste route hier naartoe, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • welke rechtsvorm moet worden gekozen?
 • welke gegevens moet ik verzamelen en welke termijnen zijn hier aan verbonden?
 • welke gevolgen heeft dit voor de belastingen?
 • wat voor gevolgen heeft dat voor uw testament?
 • en als u een partner heeft, waar moet u dan aan denken?

Vaak is het verstandig om hierover al enkele jaren voor de daadwerkerlijke overdracht bij stil te staan.

Oprichting van een (Flex) B.V.

Per 1 oktober 2012 kunt u gemakkelijker een B.V. oprichten. Ook heeft u meer mogelijkheden om een B.V. naar eigen wens in te richten. Het was al niet meer nodig om vooraf toestemming voor de oprichting te verzoeken, nu veranderen onder andere ook de volgende zaken:

 • U heeft geen minimum(start)kapitaal van €18.000 meer nodig. Eén euro(cent) volstaat.
 • De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring zijn vervallen.
 • U mag meer besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Op die manier kan de B.V. sneller handelen.
 • U mag buiten Nederland vergaderen.
 • U kunt zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.

Er zijn daarnaast nog veel meer regels die veranderen. Als u bijvoorbeeld dividend gaat uitkeren, moet u voortaan een uitkeringstoets doen.

Een notariële akte van oprichting, met onder meer de statuten van de B.V., is uiteraard wel nodig.

Oprichting van een Verenging en Stichting

Nederlanders maken graag en regelmatig gebruik van de mogelijkheid om verenigingen of stichtingen op te richten. Politiek, geloof, levensbeschouwing, dierenliefde, sport, muziek of milieubescherming, ieder doel kan een reden zijn om in verenigingsverband te gaan samenwerken of dit onder te brengen in een stichting.

Wilt u ook een vereniging of stichting oprichten? Neem voor meer informatie contact met ons op.

Oprichting van personenvennootschappen

Heeft u samen een onderneming of wilt u deze starten, maar bent u nog niet toe aan een B.V., dan kunt u ook samenwerken in de vorm van een v.o.f. of maatschap.

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (maten). De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en goederen. De afzonderlijke maten zijn niet verplicht allen een gelijke hoeveelheid in de gemeenschap te brengen.

De Vennootschap onder Firma (v.o.f. ) kan worden omschreven als een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent.

Een notariële akte is niet vereist, maar raadpleging van deskundigen is bij de vormgeving van zo’n contract van groot belang in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid.

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op